ptss

Alleen al in Nederland zijn er vele duizenden mensen die psychische hulp nodig hadden of hebben. Waar talrijke mensen deze hulp wensen naar aanleiding van algemene problemen of een jeugd die als geheel niet al te best was, daar zijn er ook mensen die op basis van één enkele gebeurtenis psychische hulp kunnen gebruiken. In dat geval is er mogelijk sprake van PTSS, oftewel posttraumatische stresssyndroom. PTSS is namelijk een aandoening die zich het best laat omschrijven als een wond op psychisch gebied, veroorzaakt door een specifieke traumatische gebeurtenis. Vaak is dat een mishandeling, een verkrachting, een verkeersongeluk of het verliezen van een dierbare door een bijzondere omstandigheid. Ook oorlogservaringen leiden erg vaak tot PTSS. 

ptss

Twijfel je of je PTSS hebt? Doe eerst een zelftest

Als je ooit een heftige, traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, dan ervaar je als gevolg daarvan mogelijk veel onrust, stress en slapeloosheid. Ook kan het zijn dat je het gebeuren steeds opnieuw beleeft, bijvoorbeeld dankzij nachtmerries, en is het mogelijk dat je uit alle macht probeert het trauma te vermijden, en daarmee ook alle onderwerpen die met het trauma te maken zouden kunnen hebben. Mocht je vermoeden dat je PTSS hebt of je twijfelt daar op z’n minst over, dan kan een online zelftest je alvast een goede indicatie daarvan geven. Zo’n zelftest is natuurlijk geen vervanging van een door een medische specialist gestelde diagnose, maar deze test kan je wel veel inzicht verschaffen in het fenomeen PTSS, en mogelijk onderneem je naar aanleiding van deze test ook daadwerkelijk actie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *